Julius Caesar

NT Live

Julius Caesar

Dangosiad Encore / Tystysgrif tbc

Archebwch Nawr

Mae Caesar yn dychwelyd yn llawn gorfoledd i Rufain ac mae pobl yn rhuthro o’u tai i ddathlu. Wedi eu dychryn gan boblogrwydd yr unben, mae’r elit addysgedig yn cynllwynio i’w ddymchwel. Wedi ei lofruddiaeth, mae'n rhyfel cartref ar strydoedd y brifddinas.

Bydd cynhyrchiad Nicholas Hytner yn taflu’r gynulleidfa i’r parti stryd sy’n cyfarch Caesar wrth iddo ddychwelyd, y gyngres sy’n dyst i'w lofruddiaeth, y fyddin sy’n ymgynnull ar gyfer ei angladd a'r anrhefn a achosir o'i herwydd.

Cast: Ben Wishaw, Michelle Fairley, David Calder, David Morrissey