Joe Brown

Joe Brown

Taith 'Just Joe'

Archebwch Nawr

Gyda'r gwestai arbennig, Henry Gross

Mae’r arwr Roc a Rôl Joe Brown yn mynd o nerth i nerth wrth i’w gyflawniadau cyfoes barhau i gasglu momentwm. Mae Joe yn dychwelyd i Venue Cymru a bydd ar y llwyfan drwy gydol y noson. 

Mae’r arddulliau cerddorol a ymgorfforir yn y sioe newydd hon mor unigryw â’r dyn ei hun. Mae’r sioe benigamp hon yn llawn dop o glasuron bythol, rocabili, efengylaidd, canu gwlad, gwerin a roc a rôl i gyd wedi’u plethu gyda’i gilydd yn arddull fyrlymus Joe o gyflwyno a’i atgofion doniol – mae’n daith gerddorol na ddylid ei methu.