Jane McDonald

Jane McDonald

Mewn cyngerdd byw

Archebwch Nawr

Mae un o hoff ddiddanwyr y genedl yn ei hôl gyda sioe fyw newydd ryfeddol.

Mae seren BAFTA Cruising with Jane McDonald a Jane & Friends yn rhoi perfformiad gwefreiddiol bob tro, a gyda chymorth ei band byw anhygoel, mae’n sicr o gael y gynulleidfa ar eu traed gyda’r noson yma yn llawn cerddoriaeth a chwerthin.

O ystyried fod pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer ei sioe yn Venue Cymru eleni, mae’n werth i chi archebu yn gynnar i sicrhau fod gennych sedd ar gyfer yr hyn sy’n argoeli i fod yn noson gofiadwy arall.