Iolo Williams

Iolo Williams

Archebwch Nawr

Mae Iolo Williams yn dweud wrthym am ei brofiadau yn gweithio fel Swyddog Rhywogaethau i’r RSPB.

O’r ffermwr wnaeth ddal casglwr wyau ar glogwyn 40 troedfedd i gydweithiwr wnaeth gadw hanner y pentref yn effro gyda’i chwyrnu, i bioden fôr wnaeth ohiriol trên y Tywysog Siarl, mae Iolo yn dweud wrthym nid yn unig am y bywyd gwyllt a’r bygythiadau y maen nhw’n ei wynebu ond hefyd am y cymeriadau a hanner y mae’n ei gyfarfod ar ei daith. Sgwrs llawn gwybodaeth, dealltwriaeth a difyrrwch yn cadw’r teulu cyfan yn ddiddan.