AN INCONVENIENT SEQUEL: TRUTH TO POWER

AN INCONVENIENT SEQUEL: TRUTH TO POWER

Cert PG

Archebwch Nawr

Degawd ar ôl i AN INCONVENIENT TRUTH ddod â newid hinsawdd i galon diwylliant poblogaidd, daw’r dilyniant diddorol hwn sy’n dangos pa mor agos ydym ni at chwyldro ynni go iawn.

Mae’r Is-Arlywydd Al Gore yn parhau i weithio’n ddiflino gan deithio o amgylch y byd yn hyfforddi byddin o hyrwyddwyr hinsawdd ac yn ceisio dylanwadu ar bolisïau hinsawdd rhyngwladol. Mae’r camerâu yn ei ddilyn yn ddistaw bach – gan ddal eiliadau preifat a chyhoeddus, doniol ac ingol – wrth iddo fynd ar drywydd syniad ysbrydoledig y gellir goresgyn peryglon newid hinsawdd gyda dyfeisgarwch a brwdfrydedd dynol.

Cast: Al Gore