Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation
-

Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation

(U)

-
Archebwch Nawr

Ymunwch â’n hoff deulu o fwystfilod wrth iddynt fynd ar wyliau ar long foethus er mwyn i Drac gael seibiant o edrych ar ôl wyliau pawb arall yn y gwesty.

Mae popeth yn mynd yn llyfn i griw Drac wrth i’r bwystfilod fwynhau hwyl y fordaith, o bêl-foli bwystfilod i deithiau egsotig, a mwynhau torheulo yng ngolau’r lleuad.

Ond mae’r freuddwyd yn troi’n hunllef wrth i Mavis sylweddoli bod Drac wedi syrthio mewn cariad â chapten dirgel y llong, Ericka, sy’n cuddio cyfrinach peryglus a all ddinistrio holl fwystfilod y byd.