Hello Dolly

Sgriniad Addas i Bobl â Dementia

Hello Dolly

Tystysgrif U

Archebwch Nawr

Mae Hello, Dolly! yn ffilm gomedi gerddorol ramantus Americanaidd o 1969 yn seiliedig ar gynhyrchiad Broadway dan yr un enw.

Mae’r trefnwr priodasau Dolly Levi yn teithio i Yonkers i ddod o hyd i bartner i “hanner miliwnydd” Horace Vandergelder, gan ddarbwyllo ei nith, darpar ŵr ei nith, a’i ddau glerc i deithio i Ddinas Efrog Newydd ar hyd y ffordd.

Cast: Barbra Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford

Trefnir y dangosiadau sy’n addas i bobl â dementia mewn partneriaeth â Phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn Theatr The Dukes, Caerhirfryn. Mae hwn yn sgriniad i bobl â dementia, sydd wedi colli eu cof a’u teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr, ond mae ar agor i’r cyhoedd. Nodwch nad oes gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod yn bresennol hefyd.
Mae’r awyrgylch yn hamddenol ac mae croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Mae pob sgriniad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, wedi ei ddarparu gan, ac mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru a’i gefnogi gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac yn dymuno dod, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn: 01492 577888.