The Hairy Bikers

Noson gyda’r

The Hairy Bikers

Archebwch Nawr

Ymunwch â’r Beicwyr Blewog am noson o sgwrsio am goginio gyda Si King a Dave Myers.

Mae Si a Dave, cogyddion caredig a thwymgalon sydd â’u traed ar y ddaear ac sy’n caru bwyd da, wedi bod yn teithio a choginio yng nghwmni ei gilydd ers dros ugain mlynedd. Maent wedi coginio seigiau aruchel gyda chogyddion sydd â sêr Michelin i’w henwau, ac wedi teithio’r byd ar drywydd bwydydd o safon. Maent hefyd wedi chwilio hyd a lled Ynysoedd Prydain er mwyn dod o hyd i ryseitiau newydd sbon, a chreu eu dehongliadau newydd eu hunain ar rai o glasuron y byd coginio.

Fel sêr sawl cyfres deledu lwyddiannus, nhw yw deuawd goginio mwyaf poblogaidd y DU gyda chyfresi yn cynnwys THE HAIRY BIKERS’ MEDITERRANEAN ADVENTURE, THE HAIRY BIKERS’ COOKBOOK; BEST OF BRITISH, THE HAIRY BIKERS’ MISSISSIPPI ADVENTURE, EVERYDAY GOURMETS, THE HAIRY BIKERS’ FOOD TOUR OF BRITAIN a dwy gyfres oriau brig o MUMS KNOW BEST ar gyfer BBC2 – gyda phob un ohonynt yn denu cynulleidfaoedd yn eu miliynau.