Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru

Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru

Cyngerdd Nos Wener

Archebwch Nawr

Bydd yr ŵyl gorawl flynyddol yn dychwelyd i Venue Cymru o 8 Tachwedd i 10 Tachwedd am benwythnos llawn dop sydd yn siŵr o fod at ddant y rheiny ohonoch chi sydd wrth eich boddau â chanu corawl. Bydd y cystadlu yn dechrau am 10am ddydd Sadwrn, gyda’r Corau Meibion, Corau Ieuenctid a’r Ychydig o Hwyl yn camu i’r llwyfan. Wedi hyn, cyfrifoldeb y beirniaid yw penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr 1af, yr 2il a’r 3ydd.

Bydd y Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn cael ei gynnal nos Sadwrn am 8pm, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o gorau o bob dosbarth. Bydd hyd at ddeuddeg o gorau, a fydd wedi bod yn cystadlu yn ystod y dydd, yn mwynhau eu hunain ar y llwyfan.

Bydd y cystadlu yn dechrau am 11.15am unwaith eto ddydd Sul gyda’r Chorau Merched, Corau Arddull Siop Barbwr a Sioeau Cerdd. Dim ond dros y ffôn neu o swyddfa docynnau Venue Cymru y gellir cael gafael ar docyn diwrnod.

Bydd yr amseroedd terfynol ar gyfer bob categori yn cael eu cadarnhau ar 25 Hydref 2019 ar www.gwylgorawlgogleddcymru.com