Gŵyl Bwrlesg a Chabare Gogledd Cymru
-

Gŵyl Bwrlesg a Chabare Gogledd Cymru

-
Archebwch Nawr

Bydd tocyn llawn yn cynnwys mynediad i bob rhan o’r ŵyl.

Yn ystod y sioe Seren yn Codi ar y nos Wener bydd rhan derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi ac wedi hynny bydd noson o adloniant yng ngofal Erwyd a Gatlin a’u brand unigryw o ddewiniaeth, sgiliau a gwiriondeb pan fyddant hefyd yn cyflwyno artistiaid bwrlesg a chabare blaenllaw o bob rhan o’r byd,

Gweithdai Cymunedol dydd Sadwrn: -Bwrlesg i Ddechreuwyr -Steilio gwallt traddodiadol - Peidiwch â Bwydo’r ‘Trols’ -  arweiniad ar sut i ddelio a bwlio ar-lein -Dawns Hip Hop-Technegau hunan-hypnosis - Dosbarth Meistr Hyder Corfforol Fifi Von Tassel - Sioe Fwdw Nos Sadwrn. Fwdw.

Fwdw. Mae’r cyfryngau yn rheoli ein hymddygiad.

Pam Fwdw? Mae’r gair yn dod a llawer o wahanol ddelweddau i feddyliau pobl. Ond i ni mae’n golygu rheoli pobl eraill gan ddefnyddio grym allanol. Ac yn y 21G y grym allanol hwnnw yw’r cyfryngau.Papurau newydd, teledu, cylchgronau, cyfryngau cymdeithasol, blogiau, flogiau a hyd yn oed y sticeri bach ‘na mae pobl yn eu rhoi ar lochesi safleoedd bws. Maen nhw’n dweud wrtho‘ ni beth i'w wisgo, pa seis ddylen ni fod, beth i'w wneud efo'n gwalltiau, pa gar i'w yrru a hyd yn oed pwy ddylen ni neu na ddylen ni fod eu hofn.

Alice Cooper "Your world full of creeps Zombies walk the street 9 to 5 barely alive Have a beer go to sleep And start all over again"

Y peth gwaetha' ydi ein bod ni'n meddwl ein bod ni'n gwneud hyn o ddewis. Pe bai hynny’n wir, pam ‘da ni'n teimlo’n fwyfwy anfodlon ac anhapus? Mae ein hiechyd meddwl yn dirywio. Mae iselder, anhwylderau bwyta a chyfraddau hunanladdiad yn cynyddu. In fact, latest figures show that female suicide rates in the UK are at their highest for a decade. Yn wir, mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod cyfraddau hunanladdiad merched yn y DU ar y lefel uchaf ers degawd. Fwdw ydi ein ffordd fach ni o ddweud ‘NA!’ wrth y cyfryngau torfol hyn ac ‘IE!’ i gyfeillgarwch, cariad, hwyl a chefnogaeth.

Bydd y perfformwyr gorau o bedwar ban byd yn perfformio er mwyn dweud na wrth y grymoedd negyddol hyn ac i frwydro yn erbyn stereoteipiau’r cyfryngau. Ymunwch yn y chwyldro!