Guys and Dolls
-

Ysgol John Bright yn cyflwyno

Guys and Dolls

-
Archebwch Nawr

Yn dilyn llwyddiant School of Rock, Boogie Nights, West Side Story ac eraill, mae Ysgol John Bright yn dychwelyd i gyflwyno eu sioe gerdd ddiweddaraf.

Mae Guys and Dolls yn sioe gerdd comedi rhamantus sy’n sôn am bartneriaeth dau gamblwr y ddinas fawr gyda'r merched sy’n eu caru. Mae’n cynnwys y caneuon: Fugue for Tinhorns, Luck be a Lady a Sir Down, You’re Rocking the Boat, ymunwch â ni am noson fythgofiadwy o adloniant sy’n cynnwys cast o gant o ddisgyblion yn ogystal â cherddorfa fyw.