Grimethorpe Colliery Band

Grimethorpe Colliery Band

Archebwch Nawr

Mae Band Pwll Glo Grimethorpe yn sefydliad Prydeinig a gafodd eu sefydlu ym 1917 yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn Bencampwyr Agored Cenedlaethol a Phrydeinig ar sawl achlysur, mae llwyddiant cystadleuol y band yn parhau i fynd. Mae eu llwyddiannau’n cynnwys 16 teitl Pencampwriaeth Band Pres mewn Cyngerdd, 11 gwaith yn Bencampwyr Rhanbarthol Swydd Efrog, dau lwyddiant ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol Lloegr, enillwyr Pencampwriaeth Agored Prydain bedair gwaith ac enillwyr Pencampwriaeth Cenedlaethol Band Pres Prydain bedair gwaith.

Mae rhai o gyngherddau mwyaf nodedig Grimethorpe yn cynnwys Cwpan y Byd FIFA, Gwobrau BAFTA, BBC Proms, Eurovision a Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012, ynghyd â chyfoeth o ymddangosiadau radio / teledu cenedlaethol a rhyngwladol a recordiadau proffesiynol. Mae’r band wedi derbyn dau ddisg aur, yn ogystal â hynny, fe’u henwebwyd am wobr BAFTA oherwydd eu cyfraniadau i'r ffilm boblogaidd ledled y byd “Brassed Off,” lle'r oedd Grimethorpe yn serennu. 

 “Sensational – performing favourite classics in spectacular style!”

The Times

Mae y Royal Albert Hall, Symphony Hall, Barbican, Abaty San Steffan, Senedd Ewrop, Tŷ Opera Sydney a llawer mwy wedi cynnal perfformiadau Grimethorpe. Gyda theithiau i Awstralia, Hong Kong, Japan, Seland Newydd, ac ymddangosiadau mewn cyngherddau a gwyliau ar draws Ewrop, mae enw da'r band yn parhau'n ddiguro.

Yn ogystal â pharhau i ddiddanu cynulleidfaoedd ar draws y byd, mae Grimethorpe hefyd yn parhau i gefnogi a buddsoddi yn eu cymuned leol yn Grimethorpe, Barnsley a De Swydd Efrog, yn arbennig drwy eu perfformiadau cymunedol a’u mentrau cerddoriaeth ieuenctid, yn lleol ac yn genedlaethol.

"The brass bands of this country are unique, and the Grimethorpe Band is unique amongst them" 

Sir Harrison Birtwistle