Godzilla: King Of The Monsters
-

Godzilla: King Of The Monsters

Tystysgrif 12A

-
Archebwch Nawr

Epig antur sy'n gosod Godzilla yn erbyn rhai o’r bwystfilod mwyaf poblogaidd yn hanes diwylliant pop.

Mae’r stori newydd yn dilyn ymdrechion arwrol Monarch yr asiantaeth gudd sŵolegol wrth i’w haelodau frwydro yn erbyn magnelfa o fwystfilod anferthol, gan gynnwys Godzilla fawr, sy’n gwrthdaro â Mothra, Rodan a'i elyn pennaf, y brenin â tri phen King Ghidorah.

Wrth i’r siwper-rywogaethau hynafol hyn, a oedd yn ddim ond chwedlau cyn hynny, godi eto maent i gyd yn cystadlu am oruchafiaeth, gan beryglu bodolaeth y ddynoliaeth.