Gandolfi: Family Business

Gandolfi: Family Business

Archebwch Nawr

Ffilm unigryw sy’n dilyn hanes y newid byd i Fred ac Arthur Gandolfi wrth iddynt ymddeol o’u gwaith fel gwneuthurwyr camerâu hynaf y byd.

Talwch fel y mynnwch, bydd yr elw’n mynd tuag at Ŵyl y Northen Eye

Digwyddiad Oriel Colwyn mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Ffotograffig Frenhinol a Ffotograffiaeth Cambrian