Frankly Sinatra

Frankly Sinatra

Archebwch Nawr

Y peth gorau ers Frank Sinatra ei hun.

Yn syth o Las Vegas, daw cerddoriaeth eiconig Frank Sinatra yn fyw unwaith eto. Dewch i fwynhau gwrando ar swing, swagar a llais melfedaidd Frank Sinatra mewn cyngerdd na ddylid ei fethu gyda’r canwr byd-enwog David Alacey.

Mae Alacey, a gaiff ei adnabod fel un o ddehonglwyr cerddoriaeth Sinatra gorau’r byd, wedi serennu fel Frank am dros ugain o flynyddoedd, mewn cyngherddau unigol ogystal â mewn cast Rat Pack sydd wedi ennill gwobrau. Disgrifiwyd ei recordiad o The Theme From New York ar gyfer gemau Atari yn ‘Anghyffredin o Agos i’r Gwreiddiol’ gan The Sinatra Estate, ac mae ei bortread unigryw o Ol' Blue Eyes wedi derbyn canmoliaeth gan nifer o ffrindiau agosaf Sinatra, gan gynnwys y seren Vegas, Buddy Greco, a nododd bod ‘David Alacey yr un ffunud â Sinatra! Mae’n ddigon i godi gwallt eich pen”. Mae'n cerdded, yn siarad ac yn rhoi perfformiad medrus yn yr un modd â Sinatra, gan gynnig llais swynol â rhwyddineb penigamp.

Mae Fly Me to the Moon, Mack the Knife, New York, New York, My Way, That’s Life, Under My Skin, Lady is a Tramp, My Kind of Town, All the Way a Come Fly With Me yn diddanu ac yn hudo cynulleidfaoedd. Gyda chefnogaeth sain arbennig swing y band mawr, Alecey yw’r perfformiwr gorau ers Sinatra ei hun.

“David Alacey – well this guy really is Sinatra! It’s frightening.”

Vegas legend - Buddy Greco

“Sinatra is back at The Sands with Count Basie in 1966, as Alacey sings and swings with the style and panache of Ol’ Blue Eyes in his glorious prime.”

John Judge - The Daily Telegraph

Rhagor o wybodaeth...

Facebook | Twitter | Instagram | www.entertainers.co.uk

Sioe deyrnged yw hon ac nid yw’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r artistiaid/ystadau/cwmnïau neu sioeau gwreiddiol. Mae gan yr hyrwyddwr hawl i addasu’r rhaglen.