Footlights Book Club

Footlights Book Club

Howards End

Archebwch Nawr

Cynhelir Clwb Llyfrau Footlights, sy’n cael ei redeg ar y cyd â Gwasanaeth Llyfrgell Conwy, ar ddydd Gwener cyntaf bob mis, o 12pm, ym Mar Caffi Catlins. Rydym yn canolbwyntio ar nofelau sydd wedi eu haddasu ar gyfer sinema, teledu a’r llwyfan.   

Llyfr mis Hydref yw gwaith llenyddiaeth glasurol ‘Howard's End' gan E M Forster, sy'n canolbwyntio ar dri theulu gwahanol iawn yn Lloegr yn 1910 - y teulu Wilcox, y teulu Schlegel a'r teulu Bast.

Byddwn yn trafod y llyfr hwn ddydd Gwener, 6 Medi.  Gallwch fenthyg y llyfr o lyfrgell Sir Conwy, a sicrhewch eich bod wedi ei ddarllen cyn hynny!  Gallwch gael copïau o gasgliad grŵp darllen Venue Cymru.

The book club is now full but we are holding a waiting list. Please email info@venuecymru.co.uk if you wish to add your name to it.