Footlights Book Club

Footlights Book Club

Where'd You Go Bernadette

Currently fully subscribed

Cynhelir Clwb Llyfrau Footlights, sy’n cael ei redeg ar y cyd â Gwasanaeth Llyfrgell Conwy, ar ddydd Gwener cyntaf bob mis, o 12pm, ym Mar Caffi Catlins. Rydym yn canolbwyntio ar nofelau sydd wedi eu haddasu ar gyfer sinema, teledu a’r llwyfan.   

Llyfr mis Gorffennaf yw ‘Wher’d ‘You Go Bernadette’ gan Maria Semple, fydd ar y sgrin fawr yn fuan mewn ffilm newydd gyda Cate Blanchett.   

Mae Bernadette yn gyn ddylunydd blaenllaw, ddaeth yn feudwy ar ôl digwyddiad gyda chymydog.   Mae’n byw yn Seattle gyda’i gŵr a’i merch, mae’n tantro yn erbyn y byd.   Mae ei gŵr yn poeni amdani, mae ei merch Bee yn dymuno iddynt i gyd fynd ar daith hir gyda’i gilydd.   Yna mae Bernadette yn diflannu – ac mae’n rhaid i Bee deithio i ben draw’r byd i ddod o hyd iddi.

Byddwn yn trafod y llyfr hwn ddydd Gwener, 7 Mehefin.  Gallwch fenthyg y llyfr o lyfrgell Sir Conwy, a sicrhewch eich bod wedi ei ddarllen cyn hynny!  Gallwch gael copïau o gasgliad grŵp darllen Venue Cymru.

The book club is now full but we are holding a waiting list. Please email info@venuecymru.co.uk if you wish to add your name to it.