Footlights Book Club

Footlights Book Club

Hidden Figures

Currently fully subscribed

Cynhelir Clwb Llyfrau Footlights, sy’n cael ei redeg ar y cyd â Gwasanaeth Llyfrgell Conwy, ar ddydd Gwener cyntaf bob mis, o 12pm, ym Mar Caffi Catlins. Rydym yn canolbwyntio ar nofelau sydd wedi eu haddasu ar gyfer sinema, teledu a’r llwyfan.   

Mae llyfr mis Hydref yn stori wir ‘The Talented Mr Ripley’ gan Patricia Highsmith. 

Byddwn yn trafod y llyfr hwn ddydd Gwener, 4 Hydref.  Gallwch fenthyg y llyfr o lyfrgell Sir Conwy, a sicrhewch eich bod wedi ei ddarllen cyn hynny!  Gallwch gael copïau o gasgliad grŵp darllen Venue Cymru.

Mae’r clwb llyfrau nawr yn llawn, ond mae gennym restr aros. Ebostiwch info@venuecymru.co.uk os hoffech ychwanegu eich enw at y rhestr.