Fisherman's Friend

Fisherman's Friend

Cert 12A

Archebwch Nawr

Mae un o swyddogion cwmnïau cerddoriaeth sinigaidd o Lundain (Danny Mays) yn teithio i bentref anghysbell yng Nghernyw ar benwythnos stag lle mae ei fos (Noel Clarke) yn tynnu arno i geisio arwyddo criw o bysgotwyr sy’n canu siantis môr (dan arweiniad James Purefoy).

Mae’n amlwg yn anghyfforddus yno wrth iddo ymdrechu i ennyn parch neu frwdfrydedd y band bechgyn annhebygol a’u teuluoedd (yn cynnwys Tuppence Middleton), sydd yn gwerthfawrogi cyfeillgarwch a chymuned dros glod a golud.

Wrth iddo gael ei dynnu’n ddyfnach i’r dull traddodiadol o fyw caiff ei orfodi i ail werthuso ei uniondeb ei hun ac yn y diwedd, mae’n cwestiynu beth mae llwyddiant yn ei olygu go iawn.