Ffotomarathon Llandudno
-

Arddangosfa

Ffotomarathon Llandudno

-
Am ddim

Cystadleuaeth ffotograffig gyda thro yn y gynffon: 8 awr i dynnu 8 llun o 8 testun gwahanol!   

Mae’r Ffotomarathon yn agored i bawb – ffotograffwyr proffesiynol, Instagramwyr a neiniau. Y nod yw eich herio'ch hun yn erbyn y cloc a gweld i ble y bydd eich syniadau yn eich harwain. Ar 17 Mehefin 2017, aeth 75 o ffotograffwyr chwilfrydig ati, ar ddiwrnod o haul digymar, i dynnu'r lluniau a welwch yn yr arddangosfa hon. I ffotograffwyr iau (dan 12 oed), roedd yna Ffotomarathon byrrach o ryw bedair awr – mwy o sbrint nag o farathon mewn gwirionedd.   Yr wyth testun oedd: Eich rhif – Melyn – Dw i'n Gweld Creaduriaid – Cysylltiadau – Noddfa – Hen – Tir Cyffredin – Unigryw   Cyflwynir delweddau pob un o'r cyfranogwyr yn y drefn hon ac maent yn cynnig cipolwg teimladwy ar fywyd yn Llandudno yn yr 21ain ganrif.  

Derbyniodd y prosiect hwn gefnogaeth ariannol gan gronfa Creu-Cymunedau-Cyfoes Cyngor Celfyddydau Cymru.