Fame
-

Fame

The Musical

-
Archebwch Nawr

Wedi’i seilio ar ffilm o’r un enw o ddiwylliant bop anhygoel yr 1980au, mae llwyddiant ysgubol y sioe gerdd 'Fame' yn dilyn bywydau myfyrwyr Ysgol Uwchradd y Celfyddydau Perfformio yn Efrog Newydd wrth iddynt lywio eu ffordd drwy’r uchelfannau a’r gwaelodion, y cariadon a'r tor-calon a bri bywyd ei hun. Mae’r sioe hon o orfoledd chwerwfelys ond ysbrydoledig yn archwilio materion sy’n wynebu sawl person ifanc heddiw, rhagfarn, hunaniaeth, balchder, llythrennedd, rhywioldeb, cam-drin sylweddau a dyfalbarhad.

Yn cynnwys y gân deitl enwog a enillodd Oscar, cast o ddawnswyr, cantorion, cerddorion a rapwyr anhygoel wrth iddynt drawsnewid o fod yn ddisgyblion diniwed i sêr fyd enwog, bydd sioe gerdd ‘Fame’ wir yn byw am byth.

Mae’r daith ddiffiniol 30 oed yn dod o Selladoor Productions, cynhyrchwyr o fri Sioe Gerdd Flashdance, Avenue Q, Little Shop Of Horrors ac American Idiot.