An Evening With Alfie Boe

An Evening With Alfie Boe

Archebwch Nawr

Mae Alfie Boe, un o gantorion clasurol gorau’r byd yn dod yn ôl i’r DU, wedi iddo gyhoeddi taith ar gyfer 2019, blwyddyn arall fydd yn arbennig iawn i’r tenor poblogaidd.

Y mis diwethaf, datgelodd Alfie ei fod yn dychwelyd i’r llwyfan ar ei ben ei hun gan ryddhau ei albwm ‘As Time Goes By’, sy’n fywiog ac eisoes yn glasur. Bydd y record yn cael ei rhyddhau ar 23 Tachwedd, ac mae'n dathlu oes aur cerddoriaeth o’r 30au a’r 40au, cyfnod nad yw bob amser mor enwog gan ei fod rhwng yr 20au gwyllt a chyfnod roc a rôl.

Mae Alfie yn un o gantorion mwyaf poblogaidd ei genhedlaeth ac yn arbennig o lwyddiannus, wedi gwerthu sawl miliwn o recordiau. Mae wedi llwyddo ar lwyfannau theatrau ac mewn neuaddau cyngerdd ar draws y byd ac mae ganddo ddau albwm #1 sef ‘Together' a ‘Together Again’, a recordiwyd gyda’i gyfaill Michael Ball. Fe wnaeth y ddeuawd hefyd ennill dwy Wobr BRIT Clasurol yn gynharach eleni, ar gyfer yr albwm orau, a grŵp y flwyddyn.

“Rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i deithio, yn enwedig gyda record newydd rwyf mor falch ohoni. Mae’r caneuon yma ar eu gorau pan fyddant yn cael eu perfformio’n fyw!"  meddai Alfie.

He adds, “Byddwn yn mwynhau caneuon gwych o fy recordiau eraill, ond rwyf bendant am adfywio cyfnod pan wnaeth cynulleidfaoedd Prydeinig ddarganfod math newydd o gerddoriaeth Americanaidd, yn llawn egni, positifrwydd a rhamant. Hoffwn fynd a phobl yn ôl at gyfnod neu foment yn eu bywydau, neu yn ôl at steil hyd yn oed. Gobeithio y byddwch chi gyd yn mwynhau'r daith yno cymaint â fi!”

Cynhelir y daith yn ystod mis Mawrth ac Ebrill y flwyddyn nesaf, gan gychwyn yng Nghaerdydd ar 18 Mawrth, wedyn bydd cyfres o sioeau yn rhai o leoliadau hyfrytaf y DU gan gynnwys y Philharmonic yn Lerpwl, a Dome Brighton, cyn cau yn y Royal Albert Hall yn Llundain ar 17 Ebrill.