Eigion ac Eidion ar lan y môr

Y Review Restaurant

Eigion ac Eidion ar lan y môr

Call 01492 872000 to book

Mae Bwyty'r Review yn Venue Cymru'n falch o gynnig noswaith gyffrous arall o fwyd ac adloniant.

Bydd ein cogyddion wrthi'n ddiwyd yn y gegin gan ddefnyddio'r cig gorau o'r tir a'r gorau sydd i'w gael o'r môr, gan greu noswaith Eigion ac Eidion arbennig, ac ydych yn wahanol.

Mae lleoedd yn brin - felly mae'n rhaid ichi gadw'ch bwrdd ymlaen llaw!

Bwydlen

  • Coctel wrth gyrraedd
  • Platiaid o fwyd môr ffres ac wedi'i gochi, gyda langwstîn â menyn garlleg drosti (Mae platiaid llysieuol ar gael drwy archebu ymlaen llaw)
  • Stêc wedi'i golosgi'n lled-waedlyd ar y gril i'w rhannu, gyda polenta halwmi (Wedi'i weini gyda chylchoedd nionod mewn cytew cwrw, sglodion tenau yn eu crwyn, india-corn wedi golosgi, letys Gem gyda dresin Caesar, saws barbeciw a relish cartref)
  • Hufen iâ a ffrwythau ffres mewn Powlen Bysgod gyda siocled i ddipio
  • Granita Melon Dŵr a Fodca