Edie
-

Edie

Tystysgrif 12A

-
Archebwch Nawr

A hithau’n wyth deg a thair mlwydd oed, mae hen wraig surbwch (Sheila Hancock) yn mynd ati i geisio cipio ychydig o hud ei hieuenctid. Mae’r stori yn chwedl o drechu helbulon wrth i Edie gychwyn ar antur oes.