Early Edition

Rhan o Gynhadledd Crefft Comedi y DU 2018

Early Edition

gyda Marcus Brigstocke a gwesteion

Book now

Ychydig o wawd ysgafn i ddechrau’r diwrnod, wrth i Marcus Brigstocke ddarllen papurau’r tabloid ac edrych ar y cyfryngau cymdeithasol i gael golwg amharchus ar beth sy’n mynd â bryd y genedl heddiw. Bydd Al Murray, Rachel Parris o The Mash Report yn westai iddo ac mae eraill i gael eu cyhoeddi.

Canllaw oedran 14+ Gallai gynnwys pynciau oedolion a rhywfaint o iaith gref

www.craftofcomedy.com