Dweud O!
-

Pobl Ifanc Creadigol

Dweud O!

Gweithdai'r Gair Llafar

-
Am ddim

Martin Daws; Bard Pobl IfancCymru yn cynnal Gweithdai'r Gair Llafar.

  • 4 Mai 2019 
  • 1 Mehefin 2019
  • 6 Gorffennaf 2019 
  • 7 Medi 2019 
  • 12 Hydref 2019
  • 2 Tachwedd 2019 
  • 7 Rhagfyr 2019 

 

I gofrestru eich diddordeb ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau hyn e-bostwich youngcreatives@venuecymru.co.uk