Dr Ronx
-

Cymerwch Ran 2019

Dr Ronx

-
Archebwch Nawr

Mae Dr Ronx yn Feddyg meddygaeth frys Prydeinig-Nigeraidd, ac ef yw cyflwynydd newydd y rhaglen Operation Ouch ar CBBC.

Mae’n edrych ymlaen yn arw at gael sgwrsio am ei thaith o benderfynu yr hoffai fod yn feddyg, i weithio mewn adran frys brysur i gael criw ffilmio'n ei dilyn i bobman. Mae Dr Ronx eisiau i bobl ifanc elwa ar anawsterau neu rwystrau a dysgu oddi wrthyn nhw, ymdrechu i wneud eu gorau a gwybod, gyda mentoriaid ac arweiniad, ei bod yn bosib cyflawni unrhyw beth!