Do You Think That's Wise?

Rhan o Gynhadledd Crefft Comedi y DU 2018

Do You Think That's Wise?

The Life and Times of John Le Mesurier

Book now

Yn y deyrnged hoffus hon i un o sêr comedi gorau Prydain, bydd yr argraffiadydd Julian Dutton (The Big Impression BBC1, The Secret World BBC R4) yn atgyfodi’r dyn y tu ôl i’r wên gam a’r ffraethineb Saesneg a swynodd filiynau, a throi John Le Mesurier yn enw adnabyddus fel Sergeant Wilson yn Dad’s Army.

Fel gyda llawer o sêr comedi, doedd bywyd Le Mesurier ddim heb drasiedi – ei briodas doredig â Hattie Jacques, ei ffrind, Tony Hancock yn ei fradychu – cafodd ei ysgwyd gan y pethau hyn i gyd, ond parhaodd ei enw da fel y gwr bonheddig Saesneg. Fel cawr, parhaodd ei yrfa ar hyd yr ugeinfed ganrif: yn llawn atgofion a straeon o Oes Aur Comedi Prydeinig, mae sioe Julian Dutton yn ddathliad o un o actorion comedi mwyaf poblogaidd ein hoes.

Canllaw oedran 14+ Gallai gynnwys pynciau oedolion a rhywfaint o iaith gref

www.craftofcomedy.com

 

‘An impressionist tour de force’

Independent