Diversity - Born Ready Taith Dathlu 10 Mlynedd

Diversity - Born Ready Taith Dathlu 10 Mlynedd

Archebwch Nawr

Ar ôl wyth taith DU a werthodd allan, dros hanner miliwn o docynnau wedi’u gwerthu, ac amryw o berfformiadau byw ac ar y teledu, mae Diversity yn ôl ar daith gyda Thaith DU i ddathlu 10 mlynedd, “Born Ready”.

Mae 2019 yn nodi 10 mlynedd ers i Diversity ennill trydedd gyfres Britain’s Got Talent, gan guro Susan Boyle o flaen cynulleidfa deledu o dros 20 miliwn. Ers hynny, diolch i gefnogaeth fawr gan eu cefnogwyr a'r cyhoedd ym Mhrydain, maent yn parhau i hudo cynulleidfaoedd o amgylch y byd gyda theithiau a pherfformiadau byw arloesol.

Dywedodd y cynhyrchwr a’r coreograffydd Ashley Banjo bod y daith  “Born Ready” yn daith hynod o arbennig i deulu Diversity. Mae 2019 yn nodi 10 mlynedd ers i ni ennill Britain’s Got Talent ac ers hynny rydym wedi parhau i arloesi, tyfu a chyflawni pethau oedd yn amhosib yn ôl rhai. Bydd ‘Born Ready’ yn dathlu hyn ac yn edrych yn ôl ar rai o ddigwyddiadau mwyaf eiconig Diversity dros y 10 mlynedd ddiwethaf, a hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol, ac ar sut mae Diversity yn parhau i esblygu a sut yr ydym yn bwriadu trosglwyddo’r hyn rydym wedi’i greu i’r genhedlaeth nesaf. Byddwch yn barod am ddawnsio, lledrith, styntiau anhygoel a straeon ysbrydoledig a fydd yn syfrdanu pobl!”