Cynhadledd Crefft Ysgrifennu Comedi 2018

Cynhadledd Crefft Ysgrifennu Comedi 2018

Book now

Mae Crefft Ysgrifennu Comedi'r DU yn ddathliad o ysgrifennu, cynhyrchu a pherfformio comedi. Yn unigryw iawn mae’n cyfuno’r digwyddiad o hel pobl broffesiynol ym myd comedi'r DU ynghyd yn flynyddol mewn tref glan môr gyda gŵyl o ddigwyddiadau comedi yn agored i'r cyhoedd cyffredinol. Confensiwn anghonfensiynol. 

Dydd Gwener 15 Mehefin, 9:30am – 6:00pm

Diwrnod llawn o drafodaethau, cyflwyniadau, dangosiadau a rhwydweithio ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y byd comedi – neu a hoffai weithio yn y byd comedi. Yna cynhelir QUIZ’N’CHIPS – ein cwis comedi tîm blynyddol, sydd wastad yn uchafbwynt i'r penwythnos. Rhaglen lawn i ddilyn.

Dydd Sadwrn 16 Mehefin, 9:30am – 6:00pm

Ail ddiwrnod llawn trafodaethau, cyflwyniadau, dangosiadau a rhwydweithio ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y byd comedi – neu a hoffai weithio yn y byd comedi. Rhaglen llawn i ddilyn.

Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am y gynhadledd a'r Ŵyl Ymylol ewch i www.CraftOfComedy.com

Tydi tocynnau cynhadledd ddim yn rhoi mynediad i’r Ŵyl Ymylol. Mae tocynnau ar wahân i’r digwyddiadau hyn. Bydd pobl â thocynnau i’r gynhadledd yn cael gostyngiad ar yr holl docynnau i ddigwyddiadau’r Ŵyl Ymylol.

Wrth archebu eich tocynnau byddwch angen rhoi manylion pob person a fydd yn mynychu’r gynhadledd. Cysylltir â’r holl gynrychiolwyr ar e-bost yn fuan ar ôl cadarnhau rhaglen y gynhadledd. Bydd llefydd ar gyfer y gweithdai ar gael rŵan ar sail “y cyntaf i’r felin". Anfonwch unrhyw ymholiadau i craftofcomedy@venuecymru.co.uk