Cynhadledd Awtistiaeth Gogledd Cymru 2019

Cynhadledd Awtistiaeth Gogledd Cymru 2019

Iechyd a Lles

Book tickets

Diwrnod llawn addysg, gwybodaeth a rhwydweithio.

Mae pedwaredd Cynhadledd Awtistiaeth Blynyddol Gogledd Cymru yn gyfle i unigolion gyda Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig, eu teuluoedd a holl weithwyr proffesiynol i rwydweithio a chael mynediad at wybodaeth gredadwy gan addysgwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr sy’n gweithio ym maes Awtistiaeth.

Trwy gydol y diwrnod rhennir profiadau a gwybodaeth am y ffordd gallwn weithio mewn partneriaeth i leihau’r rhwystrau o fewn Addysg, Cyflogaeth, Gofal Iechyd a sefyllfaoedd cymdeithasol, a fydd yn galluogi unigolion i wneud cynnydd ymhob maes, gan wella iechyd a lles, hyder, hunan-barch a datblygu cyfleoedd i deimlo y cânt eu gwerthfawrogi, eu deall a'u cynnwys mewn cymdeithas.

Ymholiadau 01244 567656 neu e-bost info@AAautism.org  

www.northwalesautismconference.org | Twitter @NWAutismConf