Cynadleddau a Cyfarfodydd

Mae cyfleusterau helaeth a hyblygrwydd gwych a gwerth am arian eithriadol Venue Cymru, sy’n cynnwys mwy na 7000 met sgwâr o ofod o’r ansawdd uchaf ar gyfer cynnal arddangosfeydd, cynadleddau a gwleddoedd ar gyfer hyd at 1000 o bobl, yn diwallu holl ddyheadau trefnwyr ar gyfer digwyddiad llwyddiannus a chofiadwy.  Waeth pa mor fawr neu fach yw eich gofynion, gyda dewis o ystafelloedd amrywiol ar gyfer hyd at 1500 o gynadleddwyr, bydd Venue Cymru yn diwallu eich anghenion.

Mae ymroddiad cryf i ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar bob agwedd ar y cwsmer, yn cynnwys cyngor pwrpasol i’ch helpu i gynllunio a rhedeg eich digwyddiad, yn galluogi Venue Cymru i gynnal a rhedeg mwy na 1000 o ddigwyddiadau'r flwyddyn.