Cylch Stori
-

Pobl Ifanc Creadigol

Cylch Stori

-
Am ddim

Mae’r Cylch Stori yn cynnal dau grŵp i Bobl Ifanc sydd â diddordeb mewn Straeon ac Adrodd Straeon, fe’u harweinir gan Gillian Brownson (Ymarferydd Theatr / Adroddwr Straeon / Ysgrifennydd.) Gillian sy’n cynnal 'Grŵp yr Enfys' gyda chymorth Billie Ingram, ac mae Sian Miriam (Ymarferydd Perfformio / Adroddwr Straeon / Cantores) yn trefnu ac yn cynnal sesiynau ar gyfer y grŵp ‘Coch’, gyda chymorth Storïwr Ifanc y Flwyddyn, Jacob Williams. Mae gan y tîm gynorthwywyr ymroddgar a phroffesiynol sy’n adnabod y plant ac maent ar gael i helpu gydag anghenion y Bobl Ifanc.

Mae aelodau’r Cylch Stori wedi adrodd straeon yn Adain Avion (yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru), yng Ngŵyl Gelf LLAWN Llandudno, yn Amgueddfa Tref Llandudno ac yn RSPB Conwy. Bydd y ddau grŵp yn cymryd rhan mewn prosiect mewn Partneriaeth â Mythstories Museum, i roi bywyd newydd i Chwedlau Trefaldwyn.

Mae’r cylchoedd stori’n cyfarfod unwaith y mis yn Venue Cymru ar brynhawn Sadwrn. Mae’r cylchoedd stori’n RHAD AC AM DDIM diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Tref Llandudno.

Sesiynau nesaf:

 • 2 Mawrth 2019
 • 6 Ebrill 2019
 • 18 Mai 2019
 • 22 Mehefin 2019
 • 6 Gorffennaf 2019
 • 7 Medi 2019
 • 12 Hydref 2019
 • 2 Tachwedd 2019
 • 7 Rhagfyr 2019

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle anfonwch e-bost at youngcreatives@venuecymru.co.uk

  “Dwi'n hoffi canu, dawnsio, actio…”

  Madeleine G. 8 Oed

  “Cyfarfod yr holl bobl wych, a fydd gobeithio yn datblygu’n storïwyr penigamp, a’u gweld yn tyfu ac yn llwyddo wrth fod yn greadigol a mwynhau eu hunain.”

  Bronwen Hughes, Storïwr Ifanc Cymru