Curtain Up
-

Contrast Theatre Company present

Curtain Up

-
Archebwch Nawr

Up yw stori ddoniol a chalonogol pum dynes sy’n etifeddu cyfranddaliadau cyfartal mewn hen theatr adfeiliedig, ac sy’n gorfod cymryd rhan mewn pob math o dryblith a gwiriondeb i’w arbed rhag cael ei ddymchwel. Rhaid i’r pump - merch, cyn wraig, ail wraig, mam ac ysgrifenyddes y perchennog ymadawedig Michael - geisio cytuno â'i gilydd mewn ymgais i adfer yr adeilad i’w hen ogoniant.

Mewn ymdrech i godi arian mawr, mae’r merched yn trefnu cyngerdd arbennig sy’n cynnwys ymddangosiad gwadd gan Liza Minnelli. Pan na fydd pethau’n mynd yn ôl y disgwyl, rhaid i’r pump gydweithio a phenderfynu pa mor bell y maen nhw am fynd i wireddu dymuniadau olaf Michael.

Gyda phob un yn fywiog, doniol, cryf ac yn fwy galluog a thebyg i‘w gilydd nag y maen nhw’n ei feddwl, a fydd eu hymdrechion yn ddigon i arbed y theatr, neu a fydd y llen yn cau am y tro olaf?