Conwy Arts Trust

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2013 ac ers hynny mae wedi cymryd rhan mewn ystod o brosiectau celfyddydol amrywiol.

Mae Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Conwy gyda’r nod o hyrwyddo, ategu a gwella addysg a gwerthfawrogiad pobl o’r celfyddydau drwy annog a threfnu gweithgareddau diwylliannol fel gweithdai addysgiadol a phrosiectau estyn allan.

We believe in the power of the arts to change lives

 

Conwy Arts Trust Mission Statement

Find our more about the Conwy Arts Trust on their website