Collabro

Collabro

Taith Road to the Royal Albert Hall y DU

Archebwch Nawr

Wedi llwyddiant y daith theatr anferth a werthodd allan y llynedd, mae Collabro yn ôl y Gwanwyn nesaf gyda 51 dyddiad ar draws y DU. Bydd taith y grŵp theatr gerdd Road to the Royal Albert Hall, yn dechrau ym mis Chwefror a bydd y grŵp yn perfformio mewn amryw o theatrau bychain a lleoliadau eiconig dros dri mis, cyn gorffen y daith yn Neuadd yr Albert yn Llundain.

Officialcollabro.com | facebook.com/collabro  | @collabro