Colette
-

Colette

Cert 15

-
Archebwch Nawr

Ar ôl priodi awdur llwyddiannus o Baris a gaiff ei adnabod fel “Willy" (Dominic West), caiff Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley) ei chludo o gartref ei phlentyndod yng nghefn gwlad Ffrainc i ysblander artistig a deallusol Paris.

Yn fuan wedyn mae Willy yn argyhoeddi Colette i rith ysgrifennu ar ei ran. Mae’n llunio nofel sy’n rhannol hunangofiannol am ferch wledig ffraeth a haerllug o’r enw Claudine, sy’n sbarduno cryn gyffro diwylliannol a nofel sy’n gwerthu'n rhagorol. Yn dilyn llwyddiant y nofel, mae llawer iawn o siarad ym Mharis am Colette a Willy ac mae eu hanturiaethau yn ysbrydoli nofelau eraill yn ymwneud â Claudine.

Mae brwydr Colette dros berchnogaeth greadigol yn herio rolau’r rhywiau ac yn ei gyrru i drechu cyfyngiadau cymdeithasol a chreu chwyldro mewn llenyddiaeth, ffasiwn a mynegiant rhywiol.

CAST: KEIRA KNIGHTLEY, DOMINIC WEST, ELEANOR TOMLINSON, FIONA SHAW, AIYSHA HART, DENISE GOUGH