Clwb Graffiti
-

Pobl Ifanc Greadigol

Clwb Graffiti

-
Cysylltwch â ni i archebu

 

Dysgwch y sgiliau yr ydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’ mewn 10 sesiwn a gynhelir drwy gydol 2019/2020.

Mae llefydd yn brin ar gyfer y rhaglen Pobl Ifanc Creadigol boblogaidd hon, felly argymhellir i chi archebu lle yn gynnar.

 

 

8 Mehefin

13 Gorffennaf

7 Medi

Dyddiad mis Hydref i’w gadarnhau

2 Tachwedd

7 Rhagfyr 

25 Ionawr 

15 Chwefror 

7 Mawrth