Canapes yn y castell
-

Canapes yn y castell

-
Archebwch Nawr

Dewch draw i fwynhau digwyddiad unigryw Canapés yn y Castell, un o dri digwyddiad o’r fath fydd yn cael ei gynnal yn Nhref Conwy yr haf hwn. Cewch eich trochi yn niwylliant a threftadaeth unigryw y dref. Bydd y noson yn dechrau gyda gwydryn o win pefriog o'r winllan leol, a detholiad o ganapés Cymreig.  

Bydd cyfle i gyfarfod y gwesteion eraill cyn cychwyn ar daith dywys arbennig o amgylch un o’r safleoedd Treftadaeth y Byd mwyaf poblogaidd yng Nghymru, CASTELL CONWY....Ow! a chofiwch gadw golwg am gymeriadau diddorol ar hyd y daith.    

Ewch o un Castell, i Gastell arall, gan deithio strydoedd y dref i Westy'r CASTLE HOTEL. Mae’n un o westai'r Coaching Inn, sydd wedi ennill sawl gwobr, a bydd cyfle yno i flasu rhai o’r diodydd gorau o fragdai a distyllfeydd Cymru. Ymlaciwch ar ddiwedd y noson yn lolfa'r gwesty, neu bydd cyfle i ymuno mewn taith o amgylch y dref i werthfawrogi'r awyrgylch unigryw sydd iddi.

  • 6:30        Derbyniad Gwin Pefriog Blas o Gymru
  • 7:00        Taith Dywys Arbennig o'r Castell
  • 8:45        Taith gerdded fer: Tref Conwy gyda'r nos
  • 9:00        Diodydd yng Ngwesty’r Castell