Calamity Jane

DANGOSIAD FFILM SY’N GYFEILLGAR I DDEMENTIA

Calamity Jane

Archebwch Nawr

Doris Day a Howard Keel sydd yn serennu yn y stori am Calamity Jane (Day) sy’n breswylydd Deadwood City a chwimsaethwr sydd yn dod ar draws cystadleuwr i’r dyn y mae eisiau ei briodi pan mae cantores ifanc ddel yn cyrraedd y dref.  Mae’r fersiwn hwn o’r ffilm yn cynnwys y geiriau ar gyfer yr holl ganeuon ar y sgrin, felly gallwn i gyd ymuno â’r caneuon ‘Whip Crack Away’, ‘Deadwood Stage’ a’r gân hyfryd ‘Secret Love’.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.