Cakes and Ladders
-

Cakes and Ladders

-
Am ddim

Chwilio am bartner Scrabble? Eisiau cwrdd â ffrindiau am goffi a mwynhau gêm hwyliog o Monopoly neu Ludo? Hoffi herio’ch ymennydd gyda phos jig-so cymhleth?

 Bore hamddenol o chwarae gemau bwrdd a gwneud posau yw ‘Cakes and Ladders’, a gynhelir yng nghaffi Catlin yma Venue Cymru. Mae rhai gemau bwrdd yma i chi eu defnyddio ond gallwch hefyd ddod â’ch gemau a’ch posau jig-so eich hun.

Does dim angen archebu lle i ddod i 'Cakes and Ladders' a diodydd poeth/oer ar gael i'w prynu o'r caffi.

  • 14th Hydref
  • 21st Hydref 
  • 4th Tachwedd 
  • 11th Tachwedd
  • 18th Tachwedd 
  • 25th Tachwedd
  • 2nd Rhagfyr
  • 9th Rhagfyr
  • 16th Rhagfyr