Caffi Lego ac Diwrnod Gemau Dim Digidol
-

Caffi Lego ac Diwrnod Gemau Dim Digidol

Hwyl gwyliau'r Ysgol

-
Am ddim

CAFFI LEGO 

AM DDIM 

Does dim angen cadw lle

Dewch draw i gaffi Catlin a mynd ati i adeiladu – gall plant greu eu golygfeydd cyffrous eu hunain mewn Lego. Rydyn ni hyd yn oed yn darparu’r brics!

Croeso i bawb (blociau plastig mawr ar gael i adeiladwyr ifanc iawn!)

Gyda chacennau blasus a diodydd poeth / oer ar gael o’r caffi.

 

DIWRNOD GEMAU DIM DIGIDOL 

AM DDIM 

Does dim angen cadw lle

Diwrnod cyfan i bobl o 0 i 100 oed chwarae gemau cardiau a gemau bwrdd traddodiadol!

Gwnewch ffrindiau newydd drwy chwarae gemau hen ffasiwn a newydd! Fyddwn ni ddim yn eich rhwystro rhag defnyddio eich tabledi, ffonau a sgriniau ond roedd yna amser, efallai eich bod yn ei gofio (neu efallai ddim?), cyn y byd digidol... diffoddwch eich rhai chi, rhowch gynnig arni a mwynhewch gwmni eich gilydd!!.... Mae’n hwyl delfrydol i deulu a ffrindiau, pwy sydd awydd ymuno â ni?

Bydd y gemau’n cynnwys: Uno, Liwdo, Nadroedd ac Ysgolion, Downfall a mwy!

Bydd cacennau a diodydd poeth ac oer ar gael i’w prynu yn y bar caffi.

 

 

 

 

 

Mae’r dyddiadau mewn gwyrddlas yn nodi ein diwrnodau gemau dim dyfeisiau digidol.

 

Plant yn Bwyta Am Ddim yr haf hwn...

Bydd ein gostyngiad plant yn bwyta am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf eleni. Bydd y cynnig ar gael ar ein bwydlen cinio a bydd yn weithredol rhwng dydd Mawrth 23 Gorffennaf a dydd Sadwrn 31 Awst.

Telerau ac Amodau: Un pryd plentyn am ddim (14 oed ac iau) gydag un oedolyn sy’n talu, rhaid archebu oddi ar adran ‘Prif Sioe’ neu ‘Perfformiwr Clasurol’ y fwydlen.