Blas ar Gymru

Bwyty y Review

Blas ar Gymru

Dathliad dydd Santes Dwynwen

Gwerthu allan

Mae bwyty Y Review yn Venue Cymru'n falch o gynnal noson of fwyd a diwylliant Cymreig i ddathlu Dydd Santes Dwynwen.

Dewch i fwynhau bwydlen flasu Gymreig o bum cwrs blasus, coctel Cymreig wirth gyrraedd ac adloniant Cymreig arbennig.

Bydd wir yn flas ar Gymru na wnewch fyth ei anghofio - i archebu, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01492 872000. 

Bwydlen

  • Caws gafr wedi’i lapio mewn cennin, briwsion bara soda a saws wisgi
  • Draenog y môr mwg a chawl cerrig gleision
  • Pwdin ysgwydd, bol ac iau oen gyda piwrî moron, pys a bara lawr
  • Cacen gaws â medd, pot siocled toddedig, meringues hufen arena a hufen iâ Melryn
  • Caws Celtic Promise Pôb a Chennin Syfi gyda siytni afal Bramley
  • Coffi a chyflaith