Bing Live!
-

Bing Live!

-
Archebwch Nawr

Yn galw ar bob Bingiwr! Mae Bing a’i ffrindiau yn mynd ar daith gyda’r sioe lwyfan Bing gyntaf erioed!

Ymunwch â Bing, Sula, Coco a Pando wrth iddyn nhw ddysgu sut i ddweud straeon drwy gogio, gwisgo i fyny, a chanu caneuon. Mae Flop ac Amma yno i fod o gymorth, ond yn y byd hudolus hwn yn llawn lledrith, tydi pethau ddim wastad yn digwydd fel y dylen nhw ...

Daw hoff gymeriadau CBeebies yn fyw mewn cynhyrchiad llwyfan newydd sbon yn llawn hwyl, chwerthin, cerddoriaeth a phypedwaith hudol. Bing Live! yw'r trip theatr cyntaf perffaith i blant dan oed ysgol a'u teuluoedd.

Ymweld â'r theatr... Bing o beth, yn y bôn!

“Watching audiences around the country watching Bing Live has been a wonderful experience. When people are watching something and enjoying it, it’s one of the best things imaginable. A little girl behind me stood on her mother’s lap the other day singing one of the songs in the show at the top of her lungs without much sense of tune or rhythm, but the look on her face and her mum’s face, and her grandpa’s, and the gusto with which she joined in… she was just totally loving it without any filter whatsoever!  If you could take that home, that joy and energy, and pop it in a drawer so you could take it out whenever things felt a bit blue… well then you’d never have another grey day for the rest of your life”.

Will Tuckett, Director Bing Live