Bill Bailey

Bill Bailey

Larks in Transit UK Tour

Archebwch Nawr

Mae Larks In Transit yn grynodeb o ugain mlynedd o straeon teithio a giamocs digrifwr yn teithio ar hyd a lled y byd. Gyda cheingarwch cerddorol a chraffter pur mae Bill Bailey yn crwydro oddi ar y testun ac yn mynd i’r afael â gwleidyddiaeth, athroniaeth a’r ymchwil am hapusrwydd.

“Virtuoso…Comedy’s Mozart” 

The Sunday Times

Yn ogystal mae’n ffurfio symffoni allan o sŵn galw, yn adrodd hanes go iawn Old McDonald ac yn ail-ddychmygu’r Sêr a’r Streipiau. Ugain mlynedd o deithio a giamocs gan ddigrifwr sy’n cael ei ddisgrifio fel digrifwr mwyaf galluog ei genhedlaeth gan y Daily Telegraph.

“Joyous, playful, effortlessly funny” 

Time Out