Bel Canto

Bel Canto

Tystysgrif 15

Archebwch Nawr

Mae BEL CANTO, sy’n seiliedig ar nofel boblogaidd Ann Patchett, yn stori garu ddramatig sy’n dilyn soprano enwog (Julianne Moore) sy’n teithio i unbennaeth filwrol yn ne America i ganu mewn cyngerdd preifat mewn parti ar gyfer diwydiannwr cyfoethog o Japan (Ken Watanabe).

Wrth i’r diplomyddion a’r gwleidyddion serennog ymgasglu, mae grŵp o wrthryfelwyr ‘guerilla’ yn meddiannu'r plasty ac mynnu bod eu cymheiriaid sydd wedi’u carcharu yn cael eu rhyddhau. Mae bygythiadau’n cael eu gwneud, mae bywydau’n cael eu colli, mae cyd-drafodaeth ddwys yn cychwyn ac mae’r ymrafael yn para mis.

Tra eu bod yn gaeth yn y tŷ, mae’r gwystlon a’u dalwyr, sy’n siarad ieithoedd gwahanol, yn cael eu gorfodi i ganfod ffyrdd o gyfathrebu. Mae cerddoriaeth, yn arbennig ariâu hardd a berfformir gan gymeriad Moore, aderyn cerdd mewn caethiwed, yn sbarduno teimladau o gymrodoriaeth a hyd yn oed cariad, gan uno’r preswylwyr sy’n gwbl wahanol wrth iddynt ffurfio cysylltiadau annisgwyl, rhoi eu gwahaniaethau i’r neilltu a chanfod eu bod yn rhannu’r un natur ddynol.