Beauty & The Beast
-

Magic Light Productions present

Beauty & The Beast

-
Archebwch Nawr

Ar ôl llwyddiant ysgubol ‘Jack and the Beanstalk’ bydd Magic Light Productions yn dychwelyd i Theatr Colwyn yn ystod Nadolig 2017 gyda phantomeim hudolus arall, sef ‘Beauty and the Beast’. 

Ymunwch â ni ar daith o hud a lledrith yn ystod un o’r straeon tylwyth teg orau erioed! Yn llawn pypedau, hud, comedi, caneuon a dawnsio – bydd stori Beauty and the Beast yn dod yn fyw o flaen eich llygaid yn ystod ein pantomeim teuluol traddodiadol.   Pwy yw’r bwystfil sy’n llechu yn y cysgodion? A fydd y ferch deg yn goresgyn ei hofnau? Ac a fydd cariad yn trechu popeth? Mi fydd yna ddigon o gerddoriaeth, rhyfeddodau, hwyl a chwerthin yn ystod y stori hon a fydd yn codi’ch calon ac yn rhoi gwên ar eich wyneb. Yn sicr, dyma ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan dros y Nadolig.