Battle of the Sexes
-

Battle of the Sexes

Tystysgrif 12A

-
Archebwch Nawr

Yn dilyn y chwyldro rhywiol a thwf mudiad y merched, cafodd y gêm dennis yn 1973 rhwng pencampwraig y byd y merched Billie Jean King (Emma Stone) a chyn-bencampwr y dynion a’r gamblwr cyson Bobby Riggs (Steve Carell) fel BRWYDR Y RHYWIAU ac roedd yn un o’r digwyddiadau chwaraeon gyda’r nifer uchaf o wylwyr ar y teledu erioed, gan ddenu 90 miliwn o wylwyr ar draws y byd.

Wrth i’r ymryson rhwng King a Riggs gyrraedd gêr uchel, oddi ar y cwrt roedd y ddau yn wynebu brwydrau personol a chymhleth. Roedd yr hynod breifat King yn hybu cydraddoldeb, ond hefyd yn straffaglu i ymdopi â’i rhywioldeb ei hunan, wrth i’w chyfeillgarwch â Marilyn Barnett (Andrea Riseborough) ddatblygu. Ac roedd Riggs, un o enwogion cyntaf oes y cyfryngau, yn ymaflyd â’i gythreuliaid yn y maes gamblo, ar draul ei deulu a’i wraig Priscilla (Elisabeth Shue).

Gyda’i gilydd, darparodd Billie a Bobby olygfa ddiwylliannol a estynnodd y tu allan i’r cwrt tennis, gan danio trafodaethau mewn ystafelloedd gwely ac ystafelloedd bwrdd sy’n parhau i atseinio hyd heddiw.

Cast: Emma Stone, Steve Carrell, Elisabeth Shue, Andrea Riseborough