Annie Jr
-

Mae’n bleser gan Stagecoach Bae Colwyn gyflwyno

Annie Jr

-
Archebwch Nawr

Dyma berfformiad gan fyfyrwyr rhwng 4 ac 16 oed o un o'n sioeau cerdd mwyaf poblogaidd a llwyddiannus, Annie Jr. Mae’r perfformiad yn seiliedig ar y strip comig poblogaidd ac yn addasiad o’r gwaith a enillodd wobr Tony am y 'Sioe Gerdd Orau', gyda llyfr a sgôr poblogaidd tu hwnt gan yr enillwyr Gwobr Tony, Thomas Meehan, Charles Strouse a Martin Charnin, mae Annie JR yn adrodd hanes ein hoff gochen ar ei hantur gyntaf.

Mewn modd cadarnhaol a dewr, mae’r plentyn amddifad, Annie, yn swyno calonnau pawb er gwaethaf ei dechreuad cymhleth yn Efrog Newydd yn y 1930au. Mae Annie’n benderfynol o ddod o hyd i’r rhieni a’i hamddifadodd flynyddoedd yn ôl ar stepen drws cartref plant dan ofal dynes greulon o’r enw Miss Hannigan. Mae Annie’n rhwystro cynllwynion drwg Miss Hannigan yn y pen draw, gan ddod o hyd i gartref a theulu newydd gyda'r biliwnydd, Oliver Warbucks, ei ysgrifennydd personol, Grace Farrell, a’u ci hyfryd o'r enw Sandy. Er nad yw’r perfformiad cyn hired â’r cynhyrchiad llawn, bydd pob un o’ch hoff ganeuon a’ch hoff gymeriadau wedi'u cynnwys yn y sioe, ac mae'n addas iawn ar gyfer y teulu cyfan. Bydd y perfformiad yn para tuag awr a chwarter, ni fydd egwyl.

Stagecoach Colwyn Bay

Ysgol berfformio rhan-amser yw Stagecoach Bae Colwyn, mae’n cynnal  dosbarthiadau ar fore Sadwrn yn SPYCE ar Ffordd Rhiw ym Mae Colwyn. Mae plant 4 i 18 oed yn mynychu dosbarthiadau canu, dawnsio a drama bob wythnos sy'n anelu at feithrin sgiliau byw allweddol megis hyder, cyfathrebu a chreadigrwydd, gan faethu doniau a photensial ar yr un pryd. Credwn y bydd myfyrwyr Stagecoach, waeth pa lwybr y byddant yn penderfynu ei ddilyn, yn gallu dibynnu ar y sgiliau, yr addysg a’r cynnydd y maent wedi’i ennill yn Stagecoach bob amser; nid yw’n gorffen pan fydd y llen yn disgyn. Mae Stagecoach yn rhoi hyder creadigol am oes #creativecourageforlife

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01492250220, e-bostiwch colwynbay@stagecoach.co.uk neu edrychwch ar wefan www.stagecoach.co.uk/colwynbay