Angela Barnes a Nick Revell

Rhan o Gynhadledd Crefft Comedi y DU 2018

Angela Barnes a Nick Revell

Archebwch Nawr

ANGELA BARNES: ROSE TINTED (A WORK IN PROGRESS)

Mae Angela Barnes (Live At The Apollo, Mock The Week, Alan DaviesAs yet Untitled, Russell Howard’s Good News, The News Quiz ar BBC R4, cyflwynydd Newsjack ar BBC R4Extra) yn ôl gyda sioe newydd sbon ar gyfer 2018 o’r enw Rose Tinted.

Efallai i chi weld neu glywed Angela ar amrywiol raglenni comedi pynciol ar y teledu a’r radio. Ond wyddoch chi beth? Mae hi wedi cael llond bol ar y newyddion. Mae hi’n bryderus, yn isel ei hysbryd ac wedi llwyr ymlâdd. Wedi blino gyda Brexit, eisiau tagu Trump ac yn gwaredu gyda Gogledd Korea. Mae’r byd yn mynd i'r diawl ac mae Anglea, sydd wedi hen ddiflasu ar fywyd, wedi cael llond bol ar sylwebu ar yr holl broses.

Ond a all pesimist o fri fel Angela ganfod y nerth i roi pwyslais ar y positif, edrych ar yr ochr orau a gwisgo’i sbectol rhosliw i wneud i’r holl bethau drwg ddiflannu? Dim ond am sbelen fach? Am rhyw awran?

Neu a fyddai’n well iddi wynebu’r holl faterion echrydus a chwerthin yn eu hen wynebau hyllion?

Awr o gomedi a straeon gan ferch sy’n gwneud dim byd mwy na cheisio byw ei bywyd gorau y gall, ac a hoffai gael cyfle i flasu drosti ei hun mai melys yw pob anwybod.

“Mae hi’n ddigrifwraig eithriadol o ddoniol, rhagorol o ddi-flewyn-ar-dafod sydd â’i thraed wirioneddol ar y ddaear" The Guardian

 

NICK REVELL: BROKENDREAMCATCHER

Ar hyn o bryd mae’n ysgrifennu ‘BrokenDreamCatcher’, sef cyfres o straeon swrrealaidd a satirig ar gyfer BBC Radio 4. Mi fydd yn perfformio sioe fyw newydd, o’r un enw ‘BrokenDreamCatcher’, eleni yng Ngŵyl Gomedi Kendal, Crefft Comedi a Gŵyl Fringe Caeredin.

“Mae Nick Revell wedi gwneud realaeth hudol yn debyg i’r hyn wnaeth Austin Powers i James Bond.” The Times

 “Yr hyfryd Nick Revell... Disgwyliwch i gael eich hudo gan grefftwr diffuant”. The Guardian

Canllaw oedran 14+ Gallai gynnwys pynciau oedolion a rhywfaint o iaith gref